www.rpo.lubelskie.pl

Bezpłatna infolinia 0-800-888-776
Departament Koordynacji Projektów Europejskich
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin

www.lawp.lubelskie.pl

Nr telefonu do Punktu Informacyjnego - 81 462 38 31
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin


Materiały powstałe podczas realizacji projektów są w odpowiedni sposób, zgodny z przepisami, zagospodarowywane. Urobek powstały w trakcie wykonywania wykopów i wymiany gruntów trafia na odpowiednie składowiska. Materiały z rozbiórek są segregowane i utylizowane, gruz powstały podczas takich prac zostaje poddany recyklingowi.