OFERTA

Usługi transportowe

Czytaj więcej...

Prace ziemne

Czytaj więcej...

Roboty rozbiórkowe

Czytaj więcej...

Kruszenie

Czytaj więcej...

Pozostałe usługi

Czytaj więcej...

Wykonujemy usługi w zakresie transportu poniższych materiałów:

• Piasek, żwir, ziemia, glina
• Gruz, tłuczeń
• Inne materiały sypkie
• Płyty drogowe
• I inne materiały
• W okresie zimowym wywozimy również śnieg

Zajmujemy się transportem i sprzedażą sypkich materiałów budowlanych tj.:

• Żwir
• Piasek na zasypki
• Piasek siany o różnych frakcjach
• Ziemia, ziemia ogrodowa
• Torf, czarnoziem
• Gruz kruszony
• Tłuczeń o różnych frakcjach
• Kamień polny

Wykonujemy wszelkiego rodzaju wykopy:

• pod budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
• pod budowę hal magazynowych i produkcyjnych
• wielko powierzchniowe
• inne wykopy fundamentowe
liniowe m.in.:
- kanalizacyjne
- wodociągowe
- gazowe
- teletechniczne
- energetyczne

• korytowanie pod drogi, parkingi i inne budowle
• i inne

Prace ziemne m.in.:

• niwelacje i makroniwelacje terenu
• usuwanie warstwy urodzajnej (humusu)
• skarpowanie
• wymiana gruntu
• zasypki ław fundamentowych
• profilowanie powierzchni dna wykopu pod figury i elementy zbrojenia
• obsypki budynków i innych obiektów
• kopanie stawów
• czyszczeni i profilowanie rowów
Podbudowy pod:
- Hale magazynowe i produkcyjne
- Nawierzchnie parkingowe
- Nawierzchnie drogowe
- Rozkładanie betonu pod płyty fundamentowe (chudy beton)
- Zagęszczanie gruntu
- Utwardzanie terenu (tłuczeń, gruz kruszony)

Wykonujemy rozbiórki:

• budynków mieszkalnych i przemysłowych
• nawierzchni dróg, parkingów
• budynków produkcyjnych i magazynowych
• fundamenty
• Mosty i wiadukty
• Ogrodzenia
• I inne obiekty

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonujemy szybko i solidnie z zachowaniem przepisów BHP. Wykorzystujemy do tego celu ciężkiego sprzętu wyposażonego w nożyce hydrauliczne oraz młot hydrauliczny. Dzięki nożycom możemy wstępnie skruszyć gruz i wyciąć druty zbrojeniowe. Cały powstały gruz podczas rozbiórki poddajemy recyklingowi a materiały niebezpieczne są utylizowane na odpowiednich składowiskach.

Wykonywanym przez naszą firmę usługą i pełnym kontraktom często towarzyszy konieczność wykonania dodatkowych prac im towarzyszących m.in.:

• Przygotowanie zaplecza budowy tzn. ustawienie kontenerów biurowych, sanitarnych
• Dokonanie wycinki drzew ujętych w pozwoleniu na wycinkę
• Usuwanie krzaków, śmieci i innych odpadów zalegających na terenie budowy
• Wyrywanie korzeni
• Ułożenie drogi dojazdowej z płyt drogowych
• Wykonanie drogi technologicznej z gruzu
• I inne

Oferta naszej firmy obejmuje zakres prac, które rozpoczynają właściwie każdą budowę, dlatego poza robotami ziemnymi i rozbiórkami wykonamy dla Naszych Klientów również powyższe niezbędne do prawidłowego przebiegu prac budowlanych usługi.

Wykonujemy usługi kruszenia:

• odpadów budowlanych
• gruzu betonowego
• gruzu ceglanego
• gruzu żelbetowego
• Wyrywanie korzeni
• kamienia itp

Specyfikacja techniczna kruszarki

• Kruszarka szczękowa, jednorozporowa
• Hydrauliczna regulacja szczeliny
• Regulacja szczeliny pomiędzy płytami szczęk w zakresie 40 – 125 mm
• Gardziel wlotowa o wymiarach 900 mm x 600 mm
• Zasobnik o wymiarach 3800 mm x 800 mm i pojemność : 3,5 m3
• Wysokość wsypu: do 3,40 m
• Taśmociąg główny o szerokości 800 mm i długości 7 m
• Taśmociąg boczny do odprowadzania podziarna z taśmą o szerokości 600 mm
• System zraszający redukujący zapylenie
• Separator magnetyczny
• Sita pod rusztem: 20x20mm lub 40x40mm
• Wymiary:
• transportowe:
- szerokość – 2400 mm
- wysokość – 3200 mm
- długość - 13120 mm
• w pozycji roboczej:
- długość – 13120 mm
- szerokość – 3873 mm
- wysokość – 3400 mm
• Waga zespołu - ok. 28 ton